Objawy prawdopodobnych zaburzeń modulacji sensorycznej (podwrażliwość sensoryczna)

Podwrażliwość sensoryczna (lub inaczej podreaktywność sensoryczna). Zachowanie dzieci z tym typem zaburzeń modulacji sensorycznej charakteryzuje się ignorowaniem lub brakiem reakcji na niektóre docierające ze środowis...

  • Read
  • Votes: 56
  • Reward: $1.61