5 years ago

Objawy prawdopodobnych zaburzeń modulacji sensorycznej (podwrażliwość sensoryczna)

Podwrażliwość sensoryczna (lub inaczej podreaktywność sensoryczna).
Zachowanie dzieci z tym typem zaburzeń modulacji sensorycznej charakteryzuje się ignorowaniem lub brakiem reakcji na niektóre docierające ze środowiska bodźce sensoryczne. Dzieci podreaktywne albo są wycofane, bierne, apatyczne i trudne do zaangażowania w coś albo są skupione na sobie jakby pochłonięte same sobą.

Tendencja do niezauważania części bodźców skutkuje zachowaniami pasywnymi, apatią i ograniczeniami w nawiązywaniu kontaktów społecznych i eksploracji otoczenia. Wynika to z niezauważania sposobności do podjęcia takich zachowań. Zachowanie tych osób charakteryzuje się niechęcią do angażowania się, unikaniem i wycofaniem z wielu możliwości działania. Ich zachowanie często charakteryzuje się małą elastycznością w dostosowaniu sie do wymagań środowiskowych. Dzieci te wydają sie jakby nie poszukiwały kontaktu, relacji z otoczeniem, osobami, a nawet z bardziej skomplikowanymi, wymagającymi większego zaangażowania zabawkami i grami. Potrzeba szczególnej siły bodźca lub intensywnych zabiegów by zwrócić ich uwagę lub wciągnąć w jakąś aktywność czy interakcję. Niemowlęta mogą wydawać się opóźnione w rozwoju lub będące zwykle bardzo spokojne, ciche nie wymagające zbytnich zabiegów by je uspokajać w ciągu dnia, a więc idealne. Nie stawiają zbyt wielu wyzwań dla rodziców czy opiekunów i uważane są za grzeczne, stąd w niemowlęctwie nie zauważa się u nich problemów. Niemowlęta słabo angażują się w eksploracje otoczenia. Nie zauważają lub słabo reagują na sygnały płynące od rodziców czy opiekunów. U przedszkolaków oprócz powyższych zachowań pogarsza się lub zmniejsza się chęć do słownej komunikacji, dialogowania z opiekunami, wychowawcami. Zabawy i gry są raczej ubogie w nowe pomysły. Mają ograniczony repertuar zabaw czy ich modyfikacji.

Dzieci podreaktywne reagują najczęściej zbyt słabo na poszczególne bodźce. Mają problemy w percepcji. Mogą mieć kłopoty z różnicowaniem bodźców podobnych do siebie ale nie takich samych- w obrębie jednego zmysłu. Są generalnie słabsze motorycznie czy niezgrabne ruchowo. Mogą charakteryzować się problemami w planowaniu motorycznym - a więc dyspraksją w obrębie motoryki dużej, małej i/lub oralnej. Obserwujemy u nich małą elastyczność, zdolność do dostosowania się do zmieniających się warunków w jakiejś grze zwłaszcza zespołowej. Jeśli rodzice są aktywni i angażują dziecko w wiele zadań zmniejsza się problem jeśli jednak rodzice są mało aktywni i dziecko jest nieaktywne problem nasila się z wiekiem.

Istnieje też druga grupa dzieci podreaktywnych, które uciekają w świat fantazji i wyobraźni. Są skupione na sobie i swoim świecie. Mają kłopoty z koncentracją uwagi ale z nieco innych powodów niż dzieci nadreaktywne sensorycznie /nadwrażliwe sensorycznie/. Ich myśli raczej uciekają w świat fantazji i wyobraźni ponieważ bodźce, które docierają z otoczenia są zbyt słabe by przyciągnąć ich uwagę. Wolą "przebywać" w wymyślonym świecie niż stawiać czoła wyzwaniom płynącym z otoczenia. W przedszkolu wolą bawić się samodzielnie we własne scenariusze, zwłaszcza jeśli inne dzieci nie wchodzą w ich fantazje i gdy nie pasują do ich wyobrażeń o sposobie zabawy. Często mają dużą kreatywność w świecie wyobraźni.

**Podreaktywność sensoryczna najczęściej dotyczy systemu dotykowego i prorpioceptywnego ale obserwowana jest również w systemie słuchowym, wzrokowym, przedsionkowym czy węchowym.
**


Autor: Zbigniew Przyrowski

  • 56Upvotes
  • $1.61Reward
  • 7Comments

Comments

You can login with your Hive account using secure Hivesigner and interact with this blog. You would be able to comment and vote on this article and other comments.

Reply

No comments